مهرآتراپلاست - تولید کننده انواع ظروف بسته بندی pp و گیاهی

نکاتی در مورد پلی پروپیلن ها

نکاتی در مورد پلی پروپیلن ها

پلی پروپیلن نیز مانند ھمه ترموپلاستیک ھای مصرفی در فرآیند تزریق، ویژگی ھای خاصی دارد که با تعیین خواص نھایی قطعات قالبگیری شده نقش مھمی در تعیین شرایط بھینه عملیاتی دارند. پلی پروپیلن به سه صورت ھمو پلیمر، کو پلیمر رندوم و مقاوم در برابر ضربه عرضه می شود.

قیمت نسبتا پایین، دانسیته پایین و استحکام نسبتا خوب از خواص پلی پروپیلن می باشد. خواص و ویژگی ھای پلی پروپیلن دانسیته : ھمه انواع پلی پروپیلن خام (پر نشده ) دانسیته پایینی دارند (حدود 9.0 گرم بر سانتی متر مکعب) که از ھمه ی ترموپلاستیک ھای تجاری موجود پایین تر می باشد. به دلیل وزن مخصوص پایین پلی پروپیلن تعداد قطعات تولید شده از آن در یک وزن مشخص بیشتر می باشد. مقاومت حرارتی: نقطه ذوب نسبتا بالای حدود 167 درجه سانتی گراد اکثر گرید ھای ھمو پلیمر پلی پروپیبن باعث شده که بتوان برای کاربرد ھای مورد استفاده بالای 100 درجه (کاربرد در دمای پیوسته 104 درجه سانتی گراد) استفاده کرد. پلی پروپیلن در دمای بالای 121 درجه سانتی گراد نرم می شوند. برای افزایش دمای سرویس دھی پلی پروپیلن باید به سیستم آنتی اکسیدان مصرفی توجه کرد زیرا ھر محیطی (مانند رطوبت) که سرعت خروج آنتی اکسیدان را بالا ببرد باعث شکست سریع تر پلی پروپیلن می شود.

مقاومت شیمیایی پلی پروپیلن نیز مانند سایر پلی الفین ھا مقاومت خوبی در برابر حلال ھا و مواد شیمایی دارد، پلی پروپیلن در برابر حلال ھای قطبی کاملا مقاوم است ولی در معرض حلالھای غیر قطبی مانند تولئن، بنزن، تتراکلرید کربن و ... متورم و نرم می شود. مقاومت در برابر ترک ھای محیطی پلی پروپیلن در برابر تنش ھای محیطی ایجاد کننده ترک (مانند روغن و شوینده ھا) مقاومت خوبی دارد و فقط برخی اکسید کننده ھای قوی پلی پروپیلن را شکننده می کند. مقاومت در برابر نور خورشید و نور ماورای بنفش پلی پروپیلن مقاومت کمی در برابر نور UV دارد. با این حال با مخلوط کردن 2 تا 5.2 درصد پیگمنت دوده می توان به مدت 20 سال به راحتی در محیط بیرون نگه داری کرد. اگر محصول مورد نظر سیاه نباشد می توان با افزودنی ھای UV این خاصیت را بھبود داد. استریل شدن با تشعشع: به طور کلی رزین ھای پلی پروپیلن برای استفاده در جاھایی که تشعشع استریل کننده وجود دارد پیشنھاد نمی شود، تشعشع سبب زرد شدن و کاھش خواص فیزیکی و در نتیجه شکنندگی قطعه می شود. نکاتی در مورد پلی پروپیلن

1-براقیت قطعات تولید شد با PP خوب و قابل قوب است با این حال با افزودن عوامل ھسته ساز براقیت محصول افزایش می یابد، عومال ھسته ساز سرعت کریستاله شدن را افزایش می دھند ھمچنین کریستال ھای تولید شده ریز تر می باشند این افزودنی ھمچنین سبب بھبود سختی و ضربه پذیری پلی پروپیلن می شود.

2-پلی پروپیلن پر نشده کاملا غیر آب دوست است و نیازی به خشک کردن ندارد. خواص مکانیکی: پلی پروپیلن خواص مکانیکی عالی دارد. وجود گرید ھای مختلف ھمو پلیمر و کو پلیمر در مقادیر مختلف سختی و مقاومت در برابر ضربه، رسیدن به خواص مطلوب را در قطعات تزریق ممکن می کند. سفتی: در قطعات تزریقی سفتی با مدول خمشی اندازه گیری می شود. در بین گرید ھای مختلف خانواده پلی پروپیلن گرید ھای ھمو پلیمر سختی بالاتری از گرید ھای کو پلیمر رندوم و مقاون در برابر ضربه دارند. کو پلیمر مقاوم به ضربه و کوپلیمر رندوم مدول خمشی مشابه با پلی اتیلن با دانسیته بالا دارند. پلی پروپیلن سختی متوسطی در مقایسه با پلی استایرن و پلی اتیلن سنگین دارد. ھمو پلیمر پلی پروپیلن می تواند سخت تر از پلی استایرن با مقاومت بالا باشد.

 

مقاومت در برابر ضربه مقاومت ضربه پلی پروپیلن را می توان به روش ھای زیر اندازه گیری نمود.

1-اندازه گیری مقاومت ضربه با پاندول

2-آزمایش ضربه سقوط آزاد وزنه روی نمونه قالبگری شده

دما اثر زیادی بر مقاومت ضربه نمونه ھا دارد، در بسیاری از کاربرد ھا پلی پروپیلن ھمو پلیمر و کوپلیمر رندوم مقاومت ضربه خوبی دارند با این حال برای کاربرد ھایی که مقاومت ضربه در دمای پایین نیاز است از کوپلیمر مقاوم در برابر ضربه استفاده می شود. PP نیز مانند سایر پلیمر ھای کریستالی تا حدی نسبت به ضربه حساس است، بنابراین در محیط ناچ خورده یا شکاف دار مانند گوشه ھای تیز وجود یک انحنا در گوشه برای کاھش تنش و بھبود مقاومت ضربه ضروری است. خزش در طولانی مدت به توانایی قطعه در برابر تغییر شکل در اثر یک نیروی ثابت در زمان نسبتا طولانی مقاومت خزشی گفته می شود. پلی پروپیلن نسبت به سایر پلی الفین ھا مقاومت خزشی بھتری دارد با این حال این خاصیت را می توان با افزودن الیاف شیشه بھبود داد. گرید ھموپلیمر پلی پروپیلن مقاومت خزشی بھتر نسبت به گرید ھای کو پلیمر دارند.

 

خواص رئولوژیکی: اولین عامل مھم در انتخاب مواد مناسب جریان پذیری است . که به دو روش انجام می شود.

1-آزمون شاخص جریان مذاب این آزمایش مطابق روش آزمون D1238 ASTM) 1133 ISO (اندازه گیری می شود . شاخص MFR برای پلی پروپین در دمای 230 درجه سانتی گراد و وزنه 16.2 اندازه گیری می شود. با وجود محدود بودن این روش به سرعت ھای برشی پایین، از آن به عنوان یک معیار خوب برای تعیین گرید مناسب استفاده می شود.

2-آزمون ویسکوزیته لوله مویین: در این آزمایش از یک رئومتر لوله موئین جھت اندازه گیری ویسکوزیته در سرعت ھای برشی بالا، مشابه با شرایط تزریق استفاده می شود. این روش معیار مناسبی برای ارزیابی قابلیت قالبگیری می باشد. پلی پروپیلن وقتی تحت سرعت برشی بالا قرار می گیرد( موقع پر شدن قالب) ویسکوزیته آن بسیار کاھش پیدا می کند، این خاصیت ھنگام استفاده از قالب ھایی با مسیر ھای جریان طولانی یا قالب ھای بزرگ بسیار مناسب می باشد. با این وجود باید توجه داشت که وقتی پلیمر تحت تنش بالا قرار می گیرد، ممکن است خواص نھایی قطعه تغییر کند .

ظروف بسته بندی مواد غذایی - ظرف بسته بندی مرغ - ظرف بسته بندی گوشت - ظرف بسته بندی سبزیجات - تولید کننده  ظرف بسته بندی