مهرآتراپلاست - تولید کننده انواع ظروف بسته بندی pp و گیاهی

مشتریان ما

تامین رضایت و تضمین کیفیت،شرط ماندگاری

برخی از دوستان و مشتریان مجموعه مهرآترا پلاست که افتخار همکاری با ایشان را داشته ایم: