مهرآتراپلاست - تولید کننده انواع ظروف بسته بندی pp و گیاهی

روش های مختلف بسته بندی مواد غذایی

بسته بندی مواد غذایی به روش های گوناگونی انجام میشود !

بسته بندی به روش آسپتیک،اصولاٌشامل استریل کردن محصول قبل از بسته بندی وقرار دادن آن داخل ماده بسته بندی از پیش استریل شده در یک محیط استریل وعاری از میکروب است. از این روش مدت ها ست برای شیر و محصولات لبنی، و اکنون برای آب میوه ومحصولات مایع دیگر نیز استفاده می شود.

 

بسته بندی با اتمسفر کنترل کننده،یکی دیگر از روش های بسته بندی مواد غذایی است و متضمن داشتن هوایی با مشخصات از پیش تعیین شده در بسته بندی است.این روش بسیار هزینه بر بوده وبه دلیل حفظ هوای اصلی در اطراف محصول بسته بندی شده (به دلیل ماهیت پویایی محصول چه ار نظر میکروبی وچه شیمیایی)،از نظر فنی غیر ممکن یا غیر عملی است.از بحث بیشتر در این خصوص خودداری می شود.

 

بسته بندی به روش اتمسفر تغییر یافته،یکی از روش های سودمند ومفید در بسته بندی مواد غذایی است.این روش به معنای بسته بندی یک محصول فساد پذیر در هوایی است که تغیر یافته و ترکیب آن باترکیب هوای معمولی فرق می کند .یکی از اهداف اصلی در این نوع ،توسعه روش بسته بندی با تغییر اتمسفر به عنوان جایگزینی برای نگهداری محصولات از طریق انجماد وکاهش مصرف انرژی است بدون این که آثار منفی بر کیفیت محصول در حین مراحل انبار داری وفروش به بار آورد.تهیه ی محصولی با ماندگاری بیش تر ،فروش آن را در مغازه های کوچک و دور افتاده ی فاقد امکانات کافی سرمایشی ،امکان پذیرمی سازد .به علاوه نیاز به سرما جا به جایی و نمایش محصول رادر خرده فروش های بزگ تسهیل می کند. از این روش به طور وسیعی برای خیلی از محصولات از جمله میوه ،سبزی،و فرآورده های نانوایی و قنادی ،گوشت ،خشکبار و….استفاده می شود ؛برای مثال برای جلوگیری از فساد گوشت هنکام حمل ونقل از فیلم پلی استایرنp8) )استفاده می کنند. در این حالت با افزودن 80-70درصد اکسیژن و 30- 20درصد دی اکسید کربن می توان از رشد میکروارگانیسم ها در گوشت،درحرارت صفر درجه ی سانتی گراد جلو گیری کرد.

 

فرم های بسته بندی چند نوع ماده غذایی

پنیر: بسته بندی پنیر به این فرم ها انجام می گیرد.1-تتراپاک 2-حلبی 3- پلاستیکی 4-مومی در ظروف سفالین.

کره : در بسته بندی کره از فیلم ( V.D.C .P) یک نوع پلاستیک ،که ترکیبی از چند لایه کاغذ مومی است.وهمچنین از فیلم چند لایه وکاغذ پاراشمیت که چند لایه آلومنیوم دارد استفاده می شود.

شیر خشک: در بسته بندی شیر خشک استفاده از مواداولیه مناسب و غیر قابل نفوذ در برابر بخار آب، مانند کاغذ آغشته به کروم می توان طول عمر نگهداری شیر خشک راافزایش داد .همچنین در بسته بندی این فرآورده شیری از کیسه های کاغذ کرافت که داخل آن بانایلون پوشیده شده ویا قوطی فلزی، (نکته مهم اینکه باید از تماس شیر خشک با آهن ومس جلوگیری به عمل آورد.) استفاده می شود.

خامه : در بسته بندی خامه از تتراپاک ،تترابویک وموادی مانندP.V.Cو پلی پروبولین P.P) (استفاده می کنند.

ماست: در بسته بندی ماست از مواد P.V.Cوجعبه مقوایی ،تتراپاک وتترابویک وپلاستیک استفاده می شود.

گوشت: بسته بندی، گوشت وفرآورده های آن را در برابر صدمات فیزیکی ،تغیرات شیمیایی وهمچنین آلودگی میکروبی حفظ می کند وهمچنین بسته بندی ،محصول را برای مصرف کننده جالب می نماید.مواد مورد نیاز در بسته بندی فرآورده های گوشتی بیشتر تحت تاثیرانواع فرآوری و بازار یابی قرار می گیرد.مثال بسته بندی گوشت های یخ زده باید دارای ویژگی های باشد ،که در شرایط دمای زیر صفر محصول را حفظ کند .یا فرآورده هایی که بوسیله گرما فراوری می شوند ممکن است در همان زمان داخل بسته حرارت ببینند باید بسته درمقابل گرما تغییر حالت ندهد ویا به محصول داخل خود آسیب نرساند.ودر مورد بازاریابی در فرآورده های ویژه بسته بندی گوشت با افزایش غلظت اکسیژن در بسته بندی می توان رنگ گوشت را قرمز روشن جلوه داد تا مصرف کننده هنگام خرید به این رنگ توجه ونسبت به تازه بودن گوشت مطمئن شود.پس بهترین نوع مواد اولیه برای بسته بندی گوشت عبارتند از:1-فیلم نرمP.V.C.Dپلی ونیل کلراید مسطح می باشد.همچنین برای گوشت بدون استخوان وتکه های بزرگ معمولا”از فیلم پلی اتیلن باوزن مخصوص (L.P.P.E)استفاده می کنند.


ظروف بسته بندی مواد غذایی - ظرف بسته بندی مرغ - ظرف بسته بندی گوشت - ظرف بسته بندی سبزیجات - تولید کننده  ظرف بسته بندی