مهرآتراپلاست - تولید کننده انواع ظروف بسته بندی pp و گیاهی

محصولات خاص

طی سال ها و در مسیر تولید همواره خواسته ایم تا به بهترین شکل متفاوت باشیم...

تولید اولین ظروف تمام رنگی با رنگ های فیلر (مات) در ایران، بخش کوچکی از تحقق این هدف است.

تولید ظروف بسته بندی "مرغ،گوشت قرمز ،سبزیجات و فراورده های پروتئینی" درده ها رنگ متنوع به انتخاب مصرف کنندگان

ظرف بسته بندی مرغ - ظرف بسته بندی گوشت قرمز - ظرف بسته بندی سبزیجات - ظرف بسته بندی فرآورده های گوشتی